foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Vítejte na stránkách Musher klubu JCC

Síla, rychlost, vytrvalost

Úvod

V předchozím článku o Základní kondici jsme si řekli význam správného základu pro další tréninkové nástavby. V tomto článku si přijdou na své jak psí kulturisté, tak sprinteři i vytrvalci. Stále zůstaneme v obecné rovině a popíšeme si specifika tréninku síly, rychlosti i vytrvalosti.

O tom, co je nutné trénovat právě pro tu Vaši disciplínu, se rozepisovat nebudu, protože každý sport i disciplína má svá specifika, která buď neznám nebo bych je mohl popsat nepřesně. Z kontextu je možné vyčíst, jakým směrem byste se asi měli vydat a to, jak s těmito informacemi naložíte, nechám zcela na pyramidaVás. Článek je psaný zjednodušenou formou tak, aby byl snadno pochopitelný. Proto se omlouvám za zjednodušení některých informací všem, kteří mají hlubší znalosti.

Pyramida

Dovolil jsem si vložit obrázek, se kterým jsem se setkával často v době svých atletických let. Pro pochopení systému tréninku jednotlivých atributů Vašeho psa je velmi přínosný.

Jmenujme tři základní aspekty nebo dovednosti, chcete-li. Jde o sílu, rychlost a vytrvalost. Aby to nebylo v tréninku příliš jednoduché, tak lze každou dovednost trénovat zvlášť nebo společně s jinou dovedností. Vše má své pro i proti a záleží na schopnostech trenéra trénink plánovat, řídit, trackovat a přizpůsobovat aktuální situaci. Když jednu dovednost přetrénujete, tak tím značně oslabíte dvě zbývající. V ideálním případě se dají společně vytáhnout dvě dovednosti na úkor té třetí, ale nikdy nedosáhnete špičkových výsledků ve všech třech aspektech najednou. Když převedu tyto jednotlivé dovednosti do individuálního mushingu, tak psi trénovaní pro kategorii BKJ budou mít výrazně lepší kombinaci rychlosti a vytrvalosti (rychlostní vytrvalost), než psi v kategorii CC, kde hraje hlavní roli síla a vytrvalost (silová vytrvalost). Kategorie SC je v tomto ohledu na půl cesty mezi BKJ a CC z pohledu síly, rychlosti a vytrvalosti. Abychom tedy dosáhli ideálního tréninku právě pro tu naši disciplínu, tak musíme trojúhelník otáčet. Dovednost, která je nahoře, je rozvíjena a ty vespod jsou potlačovány. Pro úplné pochopení si všechny rozebereme samostatně.

Zajímavost: Podíl počtu rychlých a pomalých svalových vláken je dědičně daný po rodičích a v průběhu života se prakticky nemění, a to ani jednostranně zaměřeným rychlostním, silovým nebo vytrvalostním tréninkem. Proto jedinec s velkým podílem pomalých svalových vláken nikdy nebude špičkový sprinter, a to ani v případě, že bude věnovat tréninku této dovednosti více než jeho lépe geneticky vybavení soupeři.


Síla
Když budu se psem trénovat hlavně sílu třeba formou tahání mrtvé váhy, tak může být skutečně velmi silný a najde určitě své uplatnění v pullingových disciplínách, kde je zapotřebí vyvinout velkou sílu na krátkou vzdálenost po velmi krátkou dobu. Je dobré mít na paměti, že všeho moc škodí. V případě, že silové tréninky tvoří hlavní složku tréninkového plánu, může postupem času dojít k degradaci Sílaostatních atributů, jako je vytrvalost a rychlost. Proč? Trénink hrubé síly stimuluje hlavně rychlá červená svalová vlákna, která jsou objemná a velmi energeticky náročná. Navíc se nespokojí s tukem jako zdrojem energie kvůli nedostatku kyslíku vlivem vysokých nároků svalů na odbourávání kyseliny mléčné, a proto hledají jiné zdroje jako glykogen a jiné sacharidy. Tím se mění i nároky na stravu.

Nevýhodou v případě nadměrné síly je riziko zkrácení svalů a vazů, tím výrazně vzrůstá i riziko poranění při sprintu, kdy se rozsah pohybu svalů drasticky zvětší.

Rychlost

Rychlostí se nemyslí top speed Vašeho psa, což je spojení rychlosti a síly. Myslí se tím schopnost svalových vláken rychle se stahovat. Cyklisté i běžci znají dobře pojem kadence, a to je právě trénink rychlosti. Pro psa je tato schopnost klíčová například ve sportech jako je agility a flyball. Rychlé a prudké změny směrů kladou velké nároky na rychlost.

Vytrvalost

Je základním aspektem všech vytrvaleckých disciplín. Musherští psi ve spřežení jsou toho krásným příkladem. Při překonávání dlouhých vzdáleností je zapotřebí co nejmenší spotřeba energie a tu jim zajišťují pomalá svalová vlákna. Jak již název napovídá, tato vlákna vynikají svou pomalou a pravidelnou kontrakcí za spotřeby minima energie. Vzhledem k tomu, že se unavují velmi pomalu a pracují v aerobní zóně, tak je hlavním zdrojem energie právě tuk.

 

 Zajímavost: Svalová vlákna dělíme na pomalá červená vlákna (typ I., SO, slow oxidative);rychlá bílá vlákna (typ II. A, FOG, fast oxidative and glycolytic);rychlá červená vlákna (typ II. B, FG, fast glycolytic), a přechodná vlákna (typ III., intermediární, nediferencovaná vlákna).U posledního typu svalových vláken se dlouho neznal jejich přesný účel, ale v současné době se množí názory, které jim připisují adaptabilní schopnosti na základě tréninku. Tj. dokáží zastat práci rychlých nebo pomalých svalových vláken podle toho, které činnosti jsou svaly častěji vystavovány.

 

Kombinace

•Při kombinaci síly s vytrvalostí (silová vytrvalost) dojde k propadu maximálního výkonu, kadence. Tato kombinace však poskytne schopnost vyvíjet relativně velkou sílu na střední vzdálenost. Jak jsem již zmínil, canicross je toho krásným příkladem. K podobným jevům dojde u všech ostatních mutací.

kombinace•Rychlost a vytrvalost (rychlostní vytrvalost) buduje schopnost udržet vysokou rychlost pohybu po delší dobu. Již zmíněný BKJ v kombinaci se schopným jezdcem, který se nenechá pouze táhnout, může vést k opravdu rychlým jízdám.

•Poslední kombinace síly a rychlosti (maximální výkon) je doménou sprinterů, kteří potřebují vyvinout maximální rychlost na velmi krátkou vzdálenost. Dobu po kterou je pes schopen podávat maximální výkon můžeme počítat na desítky vteřin, v ideálním případě přes minutu.


Při tréninku kombinací mějte na paměti, že tento trénink nikdy nesmí převažovat nad tréninkem samostatných schopností. Pokud tedy budu připravovat psa pro silovou vytrvalost, tak by trénink této kombinace neměl převažovat nad samostatným tréninkem síly a vytrvalosti. Velmi zjednodušeně to znázorním v dalším článku, kde budeme rozebírat Intervalové tréninky, jejich smysl a načtrneme si konkrétní distance.

Zajímavost:
Ve štěněcím věku a v období dospívání (to může být i do 1,5 roku věku psa) by se neměli vůbec trénovat specializace. V tomto věku dochází k tvorbě absolutního základu pro pozdější život. U dětí a dorostu mezi lidskými sportovci se doporučuje rovnoměrně trénovat všechny tři aspekty tj. neustále rotovat trojúhelníkem. Tím nedochází ve fázi růstu k potlačování a do budoucí kariéry sportovce je vše rovnoměrně připravené.

 

Závěr

 Bez ohledu na to, jaký sport se psem děláte je důležité si před samotným tréninkem říci, jaké aspekty by měly být vybudovány. U mushingových sportů je nutné brát v potaz nejen délky tratí, ale také jejich profil. Špičkově připravený sprinter na rovné tratě může na sprintové trati s kopci velmi rychle vyhořet a nepodat ani průměrný výkon. Stejnětak jako vrchaři budou výrazně ztrácet na soupeře připravované na rychlé rovinaté tratě. Opět vše závisí na schopnosti trenéra sestavit odpovídající plán. Lidští atleti se připravují celý rok na jeden až dva závody, které jsou vyvrcholením celoročního snažení. Proto je důležité dívat se na přípravu svého psa více komplexně a s jasným cílem.

Jak jsem již nastínil, tak v dalším článku si povíme něco o intervalových trénincích. Z hlediska psích sportů je na ně nahlíženo, zejména mezi mushery, jako na nesmysl, který dělá psovi v hlavě zmatek. Jestli tomu tak skutečně je nám zodpoví několik psích trenérů s mnohaletou zkušeností.  Z fyzického hlediska je přínos neoddiskutovatelný. 

 

Auto: Jan Hladký