foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Vítejte na stránkách Musher klubu JCC

Canicross a mushing v Čechách

Historie

Velmi stručně, počátky canicrossu v Čechách bychom mohli datovat kolem let 1994 a 1995. Tento sport se k nám dostal z Francie, kde se těší podstatně většímu zájmu veřejnosti. U nás se z této kratochvíle ostřílených musherů, kteří potřebovali v období mezi sněhy své psy udržovat v kondici, postupně stal plnohodnotný sport.

Organizace

Protože se jedná o mushingovou disciplínu, tak jeho závodní řád spravuje Svaz sportu psích spřežení (SSPS). Tato zastřešující organizace, která je členem ČSTV je tvořena dvěma sekcemi: Českomoravským sportovním klubem severských psů (ČMSKSP) a Českou asociaci sleddog sportů (ČASS). Svaz spravuje i jiné příbuzné individuální disciplíny jako např. skijöring (běžky se psem) nebo scootering (koloběžka se psem) a mnoho dalších. Hlavním smyslem svazu je po úpravě závodního řádu jednotlivých sportů zejména sdružování klubů, které dále sdružují členy věnující se jednotlivým disciplínám. Svaz také umožňuje členům klubů získávat mezinárodní závodní licence. V neposlední řadě podporuje činnost klubů a rozvoj sportu.

Tím jsem popsal tuzemské organizace a aby toho nebylo málo, přihodím ty mezinárodní. Nebudu Vás zatěžovat všemi, a proto uvedu pouze ty dvě největší, které hýbou světem českého mushingu. První z nich je IFSS (International Federation of Sleddog Sports). Členem této asociace je tuzemská SSPS, která přejímá závodní řád právě od IFSS. Tato organizace pořádá pravidelně mistrovství světa a také mistrovství Evropy IFSS. Ta druhá je ECF (European Canicross Federation). Tuto federaci zastupuje v ČR klub TJ Sokol Maxičky, který byl pořadatelem mistrovství Evropy 2016 právě v České republice. Tento závod se řídil řádem ECF. Takže máme dvě mezinárodní organizace, IFSS s celosvětovou působností a ECF, která působí v rámci Evropy. Každá má svůj vlastní závodní řád, naštěstí se tyto řády neliší nijak zásadně a jejich primární cíl je stejný, a to maximální možné bezpečí pro psa během závodu. Ostatní odlišnosti jsou ve stínu této skutečnosti podružné. Opakuji, že jsem nezmínil všechny organizace v rámci zachování přehlednosti, ačkoliv věřím, že někteří se ztratili už na začátku. :-)

Canicross a mushing v těchto dnech

Poslední tři roky zažívá Česká republika BOOM těchto sportů, a to zejména canicrossu. Ze závodů o dvou desítkách nadšenců jsou dnes akce, kde startuje i 150 závodníků. Do tohoto sportu začínají postupně pronikat i *profesionální běžci, a tak není nouze o parádní výsledky, kde na trase dlouhé 5km ti nejlepší dobíhají do cíle v časech pod 14, někdy i pod 13 minut.

Když dnes zapátráte na internetu, tak zjistíte, že prakticky každý víkend je nějaký závod v canicrossu, scooteringu, bikejöringu, závody psích spřežení, a to na kárách nebo v zimě na saních. Závodů je tedy dost, ale jak to bývá v každém sportu, tak s popularitou bohužel přichází i částečný úpadek kvality. Vzhledem k tomu, že se na závodech sportuje se psy, tak jsou nároky na konání o to vyšší. Míra jejich dodržování je diskutabilní a občas si pořadatel vykládá závodní řád po svém. V rámci popularizace se dělá opravdu hodně, ale ne každý pořadatel je členem svazu, a proto ani nemá povinnost ctít daný řád a z něj vyplývající povinnosti. Vznikají tak různé odnože původních disciplín, které jsou přizpůsobeny pro cílovou skupinu konkrétního závodu. Tyto kategorie pak přejímají ostatní pořadatelé a tím zdomácňují a stávají se standardem. Benefitem toho všeho je fakt, že k těmto sportům přivádějí stále více a více zájemců z řad veřejnosti a sport jako takový roste doslova bleskovým tempem.

Grande Odyssée 8

Češi ve světě

Česká republika patří k opravdové velmoci těchto sportů. Je to až k nevíře, že na tak malý počet registrovaných závodníků (cca 400) máme ty nejcennější kovy z podniků mistrovství Evropy nebo mistrovství světa. Naši canicrossaři, jezdci na koloběžkách, běžkaři a v neposlední řadě i celá spřežení slaví úspěchy každý rok a porážejí státy, které jsou kolébkou těchto sportů. Našinec vyhrává i na extrémních závodech spřežení jako je La Grande Odyssée, kde se musheři se svými psy vydávají na trať o délce blížící se 1 000 km. Dalším krásným příkladem kvality našich reprezentantů je extrémní etapový závod Trophée des Montagnes v oblasti francouzských Alp. I zde se Češi pravidelně staví na vítězné bedny.

Proto skutečnost, že se v rámci České republiky dokážete prosadit, znamená, že máte reálnou šanci prorazit i v měřítku evropském.

Jak se zapojit?

Pokud jste začátečník a rád byste se dál rozvíjel v některé mushingové disciplíně, tak je ideální volbou zaregistrovat se v některém z existujících klubů, třeba v tom našem :-). Dnes už není nezbytně nutné hlásit se do klubu, který funguje právě ve Vašem okolí. Některé kluby působí v celorepublikovém měřítku, a proto je volba už jen otázkou sympatií a doporučení. Zde můžete nasbírat mnoho zkušeností. Rozšířit své obzory v těchto sportech a v neposlední řadě také získat musherskou mezinárodní licenci, která Vás opravňuje pro start na vrcholových soutěžích sezony. Licence není jen vstupenkou na tyto závody, jak je bohužel často vnímána, ale je také jakýmsi ověřením, že skutečně znáte závodní řád a předpokládá, že se jím budete i řídit. Proto je vydání licence podmíněno zkušebním testem z pravidel svazu. Dále stojí za zmínku, že svazem vydaná licence má mezinárodní platnost a opravňuje držitele ke startům na podnicích ME a MS.

Přání autora

Závěrem bych rád popřál těmto sportům mnoho dobrého do budoucích let. Vzhledem k současnému trendu se dá očekávat, že další rozmach s sebou ponese určitě i mnoho nových výzev. Věřím, že je dokážeme překonat s šikovností Čechům vlastní a budeme se po mnoho dalších let těšit z těchto sportů.

Autor článku: Jan Hladký

 Tento článek je majetkem Musher klubu JCC, z.s. V případě, že ho chcete dále prezentovat a šířit, tak prosím uvádějte autora článku a také odkaz na náš web. Děkujeme!

*Výraz profesionální běžci berte prosím s rezervou. Nemyslím tím profesionální běžce, jež mají běh jako zdroj obživy. Myslím tím běžce, kteří celý svůj život věnují běhu, ať v podobě atletických disciplín nebo jako elitní běžci v jiných běžeckých disciplínách.

Zdroje:

http://www.bering.estranky.cz/